Na nasledujúcich kartách je cenník platný pre rok 2020.

Finálna cena za vedenie účtovníctva je vytvorená vždy na základe vzájomnej dohody, a odvíja sa od náročnosti a rozsahu prác.

Cenník je rozdelený podľa jednotlivých oblastí, na:

  • podvojné účtovníctvo
  • jednoduché účtovníctvo
  • služby spojené s vedením účtovníctva
  • mzdy
  • služby spojené s mzdami a personalistikou a
  • daňové priznania za rok 2019 (príp. dodatočné za predchádzajúce účtovné obdobie).

Počet položiek mesačne    Cena za položku (€)

0-100                                      1,15 

101-250                                  1,1

251-500                                  1

500 a viac                              0,9      

Počet položiek mesačne    Cena za položku (€)

0-100                                      1 

101-250                                  0,9

251-500                                  0,8

500 a viac                              0,7 

Služba                                                                                                Cena za službu(€)

Spracovanie a odoslanie DP  DPH, kontrolný výkaz                   15 

Spracovanie a odoslanie súhrnného výkazu DPH                      15 

Štatistický výkaz – mesačný                                                          10 

Štatistický výkaz – štvrťročný                                                        10 

Štatistický výkaz – ročný                                                                 30

Evidencia DM a KM (položka)                                                         1 

Ostatné služby (hod)                                                                        15 

Daňové priznanie                                                                                                                  Cena za službu(€)

DP FO – typ A                                                                                                                          od 15

DP FO – typ B (paušálne výdavky, daňová evidencia, prenájom nehnuteľnosti)          od 50  

DP FO – typ B (DP, účtovná závierka)                                                                                 od 100

DP PO (DP, účtovná závierka, poznámky)                                                                          od 250

DP z motorových vozidiel (jedno vozidlo)                                                                           od 10

DP z motorových vozidiel (ďalšie vozidlo)                                                                          od 5

Počet zamestnancov    Cena za položku (€)

1-5                                    10 

6-20                                  9

21 a viac                          8

Služba                                                                        Cena za službu(€)

Zaradenie nového zamestnanca                            12 

Ukončenie pracovného pomeru                              12 

Ročné zúčtovanie dane (zamestnanec)                10 

Hlásenie o vyúčtovaní dane                                     10 

Close Menu