Prvá pomoc zamestnancom, podnikateľom a živnostníkom

Zamestnávatelia, ktorí museli svoje prevádzky zatvoriť alebo obmedziť svoju činnosť rozhodnutím Úradu verejného zdravotníctva SR.

SZČO, ktorým poklesli tržby alebo museli svoje prevádzky zatvoriť na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR

Zamestnávateľom (aj SZČO), ktorí udržia pracovné miesta aj v prípade prerušenia alebo obmedzenia svojej činnosti

SZČO a jednoosobové s.r.o., ktoré od 13. 03. 2020 nemajú žiaden iný príjem

Odpustenie odvodov do Sociálnej poisťovne za mesiac apríl 2020

Na jednotlivých kartách sú konkrétne opatrenia v skrátenej podobe, informácie čerpané zo zdrojov:  https://www.pomahameludom.sk/, https://www.neprepustaj.sk/ a https://www.socpoist.sk/

Súčasťou každého opatrenia (aktuálne tlačivá a podmienky odporúčame hľadať na vyššie uvedených stránkach, ktoré sú uvedené ako zdroje) je výkaz a žiadosť. Súčasťou žiadosti je vždy čestné vyhlásenie, ktorého skutočnosti, môžu byť predmetom následných kontrol.