Dôležitá informácia:

Podanie daňového priznania za rok 2019 bude potrebné zrealizovať do 31.10.2020

Pravdepodobné ukončenie mimoriadnej situácie vo vzťahu k daňovým priznaniam za rok 2019 bude 30.09.2020 tzn. podanie daňového priznania bude potrebné zrealizovať do 31.10.2020! https://www.facebook.com/ministerstvo.financii.sr/videos/788649598637689 (1:50). Nenechávajte si podanie daňového priznania na poslednú chvíľu a kontaktujte nás!

V každom prípade, aktuálna a presná informácia bude zverejnená na portáli Finančnej správy v časti “KORONAVÍRUS – OPATRENIA” https://www.financnasprava.sk/sk/infoservis/koronavirus-opatrenia

Daňové priznanie

  • fyzická osoba nepodnikateľ typ A

  • fyzická osoba podnikateľ typ B

  • právnická osoba

  • daňové priznanie DPH

  • kontrolný výkaz DPH

  • súhrnný výkaz DPH

  • daň z motorových vozidiel

DP FO – typ A (zamestnanec, dohodár, študent, dôchodca)

od 15

 

DP FO – typ B (paušálne výdavky, daňová evidencia, prenájom nehnuteľnosti, živnosť)

od 50

 

DP FO – typ B, účtovná závierka (jednoduché účtovníctvo, živnosť, slobodné povolania)

od 100

 

DP PO, účtovná závierka, poznámky (podvojné účtovníctvo)

od 250

 

DP z motorových vozidiel (jedno vozidlo)

od 15

 

DP z motorových vozidiel (ďalšie vozidlo)

od 5

Cenník je platný pre rok 2020. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

Finálna cena za služby je vytvorená vždy na základe vzájomnej dohody, a odvíja sa od náročnosti a rozsahu prác.