Daňové priznanie

  • fyzická osoba nepodnikateľ typ A

  • fyzická osoba podnikateľ typ B

  • právnická osoba

  • daňové priznanie DPH

  • kontrolný výkaz DPH

  • súhrnný výkaz DPH

  • daň z motorových vozidiel

Typ daňového priznania                                                                                                      Cena za službu(€)

DP FO – typ A                                                                                                                          od 15

DP FO – typ B (paušálne výdavky, daňová evidencia, prenájom nehnuteľnosti)          od 50  

DP FO – typ B (DP, účtovná závierka)                                                                                 od 100

DP PO (DP, účtovná závierka, poznámky)                                                                          od 250

DP z motorových vozidiel (jedno vozidlo)                                                                           od 10

DP z motorových vozidiel (ďalšie vozidlo)                                                                          od 5

Do konca termínu podania daňového priznania za rok 2019 Vám ešte zostáva

Cenník je platný pre rok 2020. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

Finálna cena za služby je vytvorená vždy na základe vzájomnej dohody, a odvíja sa od náročnosti a rozsahu prác.