Daňové priznanie

  • fyzická osoba nepodnikateľ typ A

  • fyzická osoba podnikateľ typ B

  • právnická osoba

  • daňové priznanie DPH

  • kontrolný výkaz DPH

  • súhrnný výkaz DPH

  • daň z motorových vozidiel

Cenník je platný pre rok 2021. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.
Finálna cena za služby je vytvorená vždy na základe vzájomnej dohody, a odvíja sa od náročnosti a rozsahu prác.