Podvojné účtovníctvo

32 / m
 • 15 položiek
 • Daň. priznanie k DPH
 • Kontrolný výkaz k DPH

Bez minimálnej mesačnej platby

* modelový príklad

Jednoduché účtovníctvo

30 / m
 • 15 položiek
 • Daň. priznanie k DPH
 • Kontrolný výkaz k DPH

Bez minimálnej mesačnej platby

* modelový príklad

Daňové priznania

25 20
 • Fyzická osoba typ A
 • Tlač dokumentácie pre DÚ
 • Vyhotovenie kópií

Ceny za typ B a PO

Mzdy a personalistika

15 10 / m
 • 1 zamestnanec / dohodár
 • Výkaz pre sociálnu a zdravotnú poisť.
 • Prehľad o preddavkoch pre Daň. úrad

 

Na jednotlivých kartách sú podrobnejšie informácie a cenníky platné pre rok 2021.
Finálna cena za vedenie účtovníctva a ostatné služby je vytvorená vždy na základe vzájomnej dohody, a odvíja sa od náročnosti a rozsahu prác.

Kompletné spracovanie účtovníctva

Potrebujete
vypracovať daňové priznanie ?
Máte
radi účtovníctvo načas ?
Začínate
podnikať?
Chcete
zmeniť účtovníka?

Ak ste aspoň na jednu z týchto otázok odpovedali „áno“, tak ste na správnej adrese.