Podvojné účtovníctvo

32 / m
 • 15 položiek
 • Daň. priznanie k DPH
 • Kontrolný výkaz k DPH

Bez minimálnej mesačnej platby

Jednoduché účtovníctvo

30 / m
 • 15 položiek
 • Daň. priznanie k DPH
 • Kontrolný výkaz k DPH

Bez minimálnej mesačnej platby

Daňové priznania

25 15
 • Fyická osoba typ A
 • Fyzická osoba typ B
 • Právnická osoba

ceny za typ B a PO

Mzdy a personalistika

15 10 / m
 • 1 zamestnanec / dohodár
 • Výkaz pre sociálnu a zdravotnú poisť.
 • Prehľad o preddavkoch pre Daň. úrad

Na jednotlivých kartách sú podrobnejšie informácie a cenníky platné pre rok 2020.

Finálna cena za vedenie účtovníctva a ostatné služby je vytvorená vždy na základe vzájomnej dohody, a odvíja sa od náročnosti a rozsahu prác.

Kompletné spracovanie účtovníctva

Potrebujete vypracovať daňové priznanie?

Hľadáte niekoho kto Vám zodpovedne a na čas spracuje účtovníctvo?

Začínate podnikať?

Alebo..

Chcete zmeniť účtovníka?

Ak ste aspoň na jednu z týchto otázok odpovedali “áno”, tak ste na správnej adrese.