Jednoduché účtovníctvo

  • spracovanie účtovných dokladov

  • evidencia pohľadávok a záväzkov

  • evidencia krátkodobého a dlhodobého majetku

  • vedenie peňažného denníka

  • spracovanie podkladov k DPH

  • účtovná závierka

  • daňové priznanie

  • a ostatné činnosti podľa požiadaviek

Cenník je platný pre rok 2021. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.
Finálna cena za služby je vytvorená vždy na základe vzájomnej dohody, a odvíja sa od náročnosti a rozsahu prác.