Jednoduché účtovníctvo

  • spracovanie účtovných dokladov

  • evidencia pohľadávok a záväzkov

  • evidencia krátkodobého a dlhodobého majetku

  • vedenie peňažného denníka

  • spracovanie podkladov k DPH

  • účtovná závierka

  • daňové priznanie

  • a ostatné činnosti podľa požiadaviek

0-100 položiek mesačne

1€/položka 

 

101-250 položiek mesačne

0,9€/položka

 

251-500 položiek mesačne

0,8€/položka

 

500 a viac položiek mesačne

0,7€/položka

DP  DPH, kontrolný výkaz (spracovanie, odoslanie)

15/mesačne

 

Súhrnný výkaz DPH (spracovanie a odoslanie)

15/mesačne

 

Štatistický výkaz – mesačný (spracovanie a odoslanie)

10/mesačne

 

Štatistický výkaz – štvrťročný (spracovanie a odoslanie)

15

 

Štatistický výkaz – ročný (spracovanie a odoslanie)

30

 

Dlhodobý a krátkodobý majetok (evidencia)

1

 

Ostatné služby

16/hod.

Cenník je platný pre rok 2020. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

Finálna cena za služby je vytvorená vždy na základe vzájomnej dohody, a odvíja sa od náročnosti a rozsahu prác.