Mzdy a personalistika

  • spracovanie personálnej agendy

  • spracovanie miezd

  • tvorba a odosielanie výkazov do inštitúcií

  • ročné zúčtovanie dane pre zamestnancov a iné potvrdenia

  • pracovné zmluvy

  • a ostatné činnosti podľa požiadaviek

Cenník je platný pre rok 2021. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.
Finálna cena za služby je vytvorená vždy na základe vzájomnej dohody, a odvíja sa od náročnosti a rozsahu prác.