Mzdy a personalistika

  • spracovanie personálnej agendy

  • spracovanie miezd

  • tvorba a odosielanie výkazov do inštitúcií

  • ročné zúčtovanie dane pre zamestnancov a iné potvrdenia

  • pracovné zmluvy

  • a ostatné činnosti podľa požiadaviek

1-5 zamestnancov

10€/zamestnanec

 

6-20 zamestnancov

9€/zamestnanec

 

21 a viac zamestnancov

8€/zamestnane

Zaradenie nového zamestnanca

12€/zamestnanec

 

Ukončenie pracovného pomeru

12€/zamestnanec 

 

Ročné zúčtovanie dane

10€/zamestnanec

 

Hlásenie o vyúčtovaní dane

10€/hlásenie

Cenník je platný pre rok 2020. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

Finálna cena za služby je vytvorená vždy na základe vzájomnej dohody, a odvíja sa od náročnosti a rozsahu prác.