Mzdy a personalistika

  • spracovanie personálnej agendy

  • spracovanie miezd

  • tvorba a odosielanie výkazov do inštitúcií

  • ročné zúčtovanie dane pre zamestnancov a iné potvrdenia

  • pracovné zmluvy

  • a ostatné činnosti podľa požiadaviek

Počet zamestnancov    Cena za položku (€)

1-5                                    10 

6-20                                  9

21 a viac                          8

Služba                                                                        Cena za službu(€)

Zaradenie nového zamestnanca                            12 

Ukončenie pracovného pomeru                              12 

Ročné zúčtovanie dane (zamestnanec)                10 

Hlásenie o vyúčtovaní dane                                     10 

Cenník je platný pre rok 2020. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

Finálna cena za služby je vytvorená vždy na základe vzájomnej dohody, a odvíja sa od náročnosti a rozsahu prác.